دلنوشته هایم برای تو

به هیچ سایه ای دل نبند جز خدا

اسفند 96
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
7 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
15 پست
شهریور 93
17 پست
مرداد 93
9 پست
تیر 93
13 پست
خرداد 93
7 پست
اسفند 92
8 پست
بهمن 92
10 پست
دی 92
16 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
9 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
15 پست
خرداد 92
12 پست
اسفند 91
13 پست
بهمن 91
21 پست
دی 91
1 پست
دست_باد
2 پست
انقرا
1 پست
فردا
1 پست
اقاقی
1 پست
الهه
1 پست
تحفه
1 پست
رسوا
1 پست
آرشه
1 پست
می_نوازم
1 پست
من_کیستم
1 پست
سرمست
1 پست
رویای_تو
1 پست
فاصله
1 پست
لمس
1 پست
بوی_تو
1 پست
تازیانه
1 پست
زمانه
1 پست
بدهکار
1 پست
من_باختم
1 پست
آبستن
1 پست
تن_ابر
1 پست
پوسیده
1 پست
نه_خط
1 پست
قدم_ها
1 پست
بغض_آلود
1 پست
تنهایی
1 پست
تاریخ
1 پست
پی_نوشت
1 پست
دلهره
2 پست
مترسک
1 پست
هراس
1 پست
سکوت
1 پست
سجده
1 پست
زانو
1 پست
نعره
1 پست
تن_نحیف
1 پست
زلزله
1 پست
حادثه
1 پست
رویا
1 پست
درمان
1 پست
نفرت
1 پست
عشق
1 پست
دیوانگی
1 پست
شیدایی
1 پست
حس_نایاب
1 پست
یادگاری
1 پست
عادت_تلخ
1 پست
مه
1 پست
لالایی
1 پست
می_بافم
1 پست
وحشت
1 پست
شکسته_ام
1 پست
نسیم_شرق
3 پست
عاشق
1 پست
بغض_سرد
1 پست
پرواز
1 پست
بادبادک
1 پست
خسته
1 پست
غرق
1 پست
قصیده
1 پست
پروانه
1 پست
پیله
1 پست
بازی
1 پست
دلم_گرفت
1 پست
قهوه_تلخ
1 پست
اعتراف
1 پست
تنفس_صبح
1 پست
فراموشی
1 پست
آرام_جان
1 پست
خیال_تو
1 پست
باغ_رویا
1 پست